Home » [NEW] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ais แจก ทอง – Uptechitalia

[NEW] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ais แจก ทอง – Uptechitalia

ais แจก ทอง: คุณกำลังดูกระทู้

custom01

การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Pfizer or Moderna Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ เอเชียทีค จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน AstraZeneca
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
    ✔️ สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          – เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64
เลือกฉีดได้เฉพาะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)

เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ตามเงื่อนไข
– ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (ได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ปรับเปลี่ยนตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)

เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
จะได้รับวัคซีนเข็ม 1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. (9.00 น.) เป็นต้นไป

เฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ดังนี้
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน

หมายเหตุ: กลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม สามารถขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน หรือดาวน์โหลด คลิก

⚕️ กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีน สามารถทำรายการได้ระหว่างศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์เอเชียทีคเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนจากศูนย์บางซื่อฯ ไปยังศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ ศูนย์เอเชียทีค จะต้องทำการยกเลิกนัดและทำรายการลงทะเบียนนัดหมายใหม่

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337

English Version

 

To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

See also  MultiSim tutorial on transient and AC analysis for RC filter | ais multisim

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
    – If your selected location is Fashion Island or Asiatique, you will receive AstraZeneca as 3rd dose.
    – If your selected location is Bang Sue Central Vaccination Center, you will receive Pfizer or Moderna as 3rd dose (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
    ✔️ Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          – Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of AstraZeneca before 31 July 2021.
Vaccination at Bang Sue Central Vaccination Center will be Pfizer or Moderna (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)

1st dose for general public and foreigners aged 18 and over who have not yet had any vaccine.

You can select location according to terms and conditions.
– Bang Sue Central Vaccination Center (Pfizer or Moderna, Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)

1st dose for children aged 12 – 17 years old who have not yet had any vaccine.
Get Dose 1 Pfizer + Dose 2 Pfizer from 23 Nov 2021 (9 am) onwards.

Children aged 12 – 17 years old can choose the vaccination place at these locations only.
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)

This group must be approved by parents before vaccination. Parents must sign consent document, to be requested at registration point.

See also  [Update] CALL CENTER-AIS Fibre (อินเตอร์เน็ตบ้าน) ทำงาน5วัน 09.00-18.00 ปฏิบัติงาน@รามคำแหง30 อาคาร ABC World รายได้15,000-18,000++ เริ่มงานได้ทันที 15 ธ.ค.64 : รับสมัคร 27 อัตรา | call center ais fiber - Uptechitalia

⚕️ Changing location can be made between Fashion Island and Asiatique. In case of changing from Bang Sue Central Vaccination Center or changing to Bang-Sue Grand Station, you must cancel the appointment and register again.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details, call 02-0789337

[NEW] ชี้เป้า! AIS แจกพอยท์ฟรี แถมใช้แค่ 1 พอยท์ แลกของฟรีได้ทุกวัน ตลอดตุลาคม | ais แจก ทอง – Uptechitalia

เอไอเอส ฉลองก้าวสู่ปีที่ 30 แจกฟรี AIS Points ให้กับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ทุกคน เอาไว้แลกความสุขได้ทุกวัน ตลอดเดือนตุลาคมนี้

ในวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เอไอเอสจัดงานใหญ่ ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 กับเครือข่ายที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และในงานนี้ก็ได้มีการประกาศแคมเปญใหญ่ ขอบคุณให้ความสุขด้วยการแจก AIS Points ให้กับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ทุกคน สูงสุดถึง 90 พอยท์ และจัดสิทธิพิเศษเอาพอยท์ไปแลกได้ ทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้ (4-31 ตุลาคม) ซึ่งใช้เพียงแค่ 1 พอยท์ก็แลกได้เลย

ทีมงานล้ำหน้าเราจะมาแนะนำกัน ตั้งแต่วิธีกดรับพอยท์ฟรี และชี้เป้าสิทธิพิเศษที่บอกเลยว่า ลูกค้าเอไอเอสทุกคนไม่ควรพลาด

AIS Points แลกง่าย คุ้มค่า ถูกใจยิ่งกว่า

ลูกค้า AIS และ AIS Fibre ทุกคน ได้รับ AIS Points ฟรี!

โดยปกติแล้ว สำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre เมื่อใช้จ่ายค่าบริการต่างๆ ทุก 25 บาท ก็จะได้รับ AIS Points 1 พอยท์ เพื่อเอาไว้แลกสิทธิพิเศษที่ทางเอไอเอสจัดมาให้กับลูกค้าเป็นการขอบคุณ

ซึ่งในโอกาสเอไอเอส ก้าวสู่ปีที่ 30 ก็เลยแจกแต้มพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนรวมแล้วกว่า 42 ล้านราย ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะให้แตกต่างกันไปตามอายุการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน

  • ลูกค้าที่ใช้บริการมาน้อยกว่า 10 ปี ได้รับ 30 พอยท์
  • ลูกค้าที่ใช้บริการมามากกว่า 10 ปี ได้รับ 60 พอยท์
  • ลูกค้าที่ใช้บริการมามากกว่า 20 ปี ได้รับ 90 พอยท์

สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้งาน AIS Points อยู่แล้ว ก็จะได้รับแต้มพิเศษนี้เข้าในบัญชีผู้ใช้ของตัวเองโดยอัตโนมัติเรียบร้อยทุกคน แต่ถ้าหากลูกค้ายังไม่ได้สมัคร ก็ทำง่ายๆ แค่ กด *550*30# แล้วโทรออก ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2562 ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว

AIS Points แลกง่าย คุ้มค่า ถูกใจยิ่งกว่า

ใช้แค่ 1 พอยท์ ก็แลกความสุขได้ทุกวัน ตลอดเดือนตุลาคมนี้

เอไอเอสจัดฉลองทั้งที ไม่ใช่แค่แจกพอยท์เฉยๆ แต่ยังจัดปฏิทินสิทธิพิเศษให้ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 31 ตุลาคมนี้ เป็นสิทธิพิเศษที่คัดมาให้กับลูกค้าAIS และ AIS Fibre ที่เจ๋งมากๆ ก็คือ ใช้เพียงแค่ 1 พอยท์เท่านั้น ในการแลกสิทธิพิเศษต่างๆ เรียกว่า ที่ได้ฟรีมาจากกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ก็มีให้ทุกคนเอามาแลกความสุขความพิเศษนี้ได้ทุกวันแน่นอน

โดยที่สิทธิพิเศษนั้น มีทั้งแลกเมนูยอดฮิตจากร้านดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Anntie Anne’s, Black Canyon, Pizza Hut, ชานม KOI The, The Alley, Mister Donut, Swensen’s, กาแฟ อินทนิน, Family Mart, McDonald, KFC

อิ่มอร่อยแล้ว ยังมีสิทธิอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ใช้พอยท์ลงทะเบียนชิงรางวัล, แลกตั๋วหนัง, Gift Voucher, ประกันอุบัติเหตุ, คูปองฯลฯ หรือจะแลกเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เนตฟรี, แพ็กเกจดู AIS Play Premium, แพ็กเกจ SpeedBOOST สำหรับลูกค้า AIS Fibre ฯลฯ

สำหรับวันไหนจะมีสิทธิ์พิเศษอะไร เรารวบรวมทั้งหมดมาให้แล้ว กดดูเอาได้เลย!

โอ้โห! เรียกว่าเอาพอยท์มาแลกได้ทุกวัน ได้ฟรีแบบคุ้มค่ามากๆ โอเค ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวทีมงานจะลองเอาพอยท์ไปแลกกับกิจกรรมนี้ของ AIS ดูบ้างละ

4 ตุลาคมใช้ 1 พอยท์ ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 10+ จำนวน 30 รางวัล

AIS Points แลกง่าย คุ้มค่า ถูกใจยิ่งกว่า

ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะซื้อ Galaxy Note 10+ มาใช้อยู่แล้ว แต่ถ้าให้ลุ้นได้ฟรีอีกเครื่องก็เอานะ (ฮา) โดยกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆ แค่กด *550*3# แล้วโทรออก ก็จะเป็นการแลก 1 พอยท์กับ 1 สิทธิลุ้นรางวัล ซึ่งเมื่อกดแลกสิทธิ์แล้วก็จะมี SMS มาแจ้งยืนยัน

See also  ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 16 นอริช ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ดู ฟุตบอล ถ่ายทอด สด

ของรางวัลในการ Lucky Draw นี้ก็คือ Samsung Galaxy Note10 Plus จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าถึง 1,137,000 บาท โดยจะจับรางวัลวันที่ 22 ตุลาคม ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งเราสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน ถ้ามีพอยท์เยอะแล้วอยากลุ้นก็กดแลกเสิทธิ์ได้เต็มที่

สำหรับคนชอบวัดดวง จะมีวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ให้ใช้พอยท์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 30 บาท 1 รางวัลอีกด้วยนะ 

แลกพอยท์ง่ายๆ ด้วยAIS Points 1 พอยท์ ที่ Auntie Anne’sอร่อย โดนใจสุดๆ

เมื่อวานนี้ ผมเดินดิ่งไปยังร้าน Auntie Anne’s ใกล้บ้าน พบว่ามีลูกค้า AIS มาคอยรอต่อคิวแลกสิทธิ์กันเนืองแน่นพอสมควร รอไม่ถึงคิว กดรับสิทธิ์ แลก 1 พอยท์ ได้เป็นเมนูอร่อยๆ อย่าง Premium Pretzel + Lamonade 16 ออนซ์ (มูลค่า 90 บาท) มากินอิ่มๆ ได้ทันที

อย่าลืมแลกพอยท์ ทุกวัน! ตลอดเดือนตุลาคมนี้

อยากจะบอกดังๆ เลยว่า ลูกค้า AIS และ AIS Fibreทุกคน อย่าได้พลาดแคมเปญใหญ่ครั้งนี้ของทาง AIS เพราะจัดมาให้อย่างพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคน ได้รับความสุขสุดพิเศษทุกวัน แบบทั่วถึง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องปรบมือให้กับ AIS ที่คืนกำไรให้ลูกค้า ได้ร่วมฉลองก้าวสู่ปีที่ 30

ลูกค้าเอไอเอส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ais.co.th, แอปฯ my AIS, LINE Official : AIS และ LINE Official : AIS Privileges และสามารถเช็ค AIS Points ของตัวเองได้ง่ายๆ ทางแอปฯ my AIS หรือกด *550*2#

[youtube v=”L3gWilLfcoA”]

Blogger สาย Multi Function ตามติดเทคโนโลยีมือถือ, แท็บเล็ต, แอพ, เกมคอนโซล, โลกโซเชียล และจักรยาน


Chompoo Araya : AIS อุ่นใจแจกทอง ปี5


โฆษณา AIS อุ่นใจแจกทอง ปี5 แสดงโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Chompoo Araya : AIS อุ่นใจแจกทอง ปี5

อุ่นใจ แจกทอง


เอไอเอส อุ่นใจได้แต้ม ปี4 ลุ้นทองทั่วไทยกับ เอไอเอส ทุกวัน ทุกเดือน ทุกจังหวัด กว่า 25 ล้านบาท กด 544 โทรออก ฟรี!
http://www.ais.co.th/aunjaidaitam/

อุ่นใจ แจกทอง

แจกแล้ว! ล้านแรกจาก AIS อุ่นใจแจกทอง ปี 5


AIS อุ่นใจแจกทอง ปี 5 โทร 100 ลุ้นล้าน ทุกสัปดาห์
อยากโชคดีแบบนี้ง่ายๆ ไม่ต้องสมัคร
แค่ใช้บริการครบทุก 100 บาท หรือเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้รับ 1 สิทธิ์
พิเศษ! ลูกค้า AIS 3G 2100 รับ 2 สิทธิ์ วันนี้31 ส.ค.56
เพิ่มเติม http://www.ais.co.th/aunjaigold

แจกแล้ว! ล้านแรกจาก AIS อุ่นใจแจกทอง ปี 5

AIS อุ่นใจแจกทอง ปี 5


AIS อุ่นใจแจกทองปี 5 ลุ้นทอง 1 ล้านบาท ทุกสัปดาห์ รวม 22 สัปดาห์ ง่ายๆ ไม่ต้องสมัคร เพียงใช้งานครบทุก 100 บาท

AIS อุ่นใจแจกทอง ปี 5

เอไอเอสแจกจริง รับจริง ทองแสนทุกเดือน!!


แค่เป็นลูกค้าเอไอเอสและเอไอเอส ไฟเบอร์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นทองแสนกันทุกเดือน!!!
กดเลย! 5505 โทรออกฟรี!
• กดแลกพอยท์ ทุกวันที่ 125 ของทุกเดือน ยิ่งกดแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
• ใช้ 4 พอยท์แลก 1 สิทธิ์ ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5,400,000 บาท!!!
• ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และลุ้นเพิ่มเป็นทองคำมูลค่า 100,000 บาท เมื่อเล่นเกมตอบคำถามชนะ
• ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
• รวมทั้งสิ้น 414 รางวัล รวมมูลค่า 5,400,000 บาท ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ในรายการ “AIS แจกโชค” ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 16.00 น. เริ่ม 16 เม.ย. 62 – 30 ธ.ค. 62
• เพิ่มเติม http://www.ais.co.th/rewards
• เช็กพอยท์ของคุณ กด 5502 โทรออกฟรี! AISPoints AISแจกโชค ไทยรัฐทีวีช่อง32

เอไอเอสแจกจริง รับจริง ทองแสนทุกเดือน!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGame

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ais แจก ทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.