Home » [NEW] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ศูนย์ ais กรุงเทพ – Uptechitalia

[NEW] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ศูนย์ ais กรุงเทพ – Uptechitalia

ศูนย์ ais กรุงเทพ: คุณกำลังดูกระทู้

custom01

การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Pfizer or Moderna Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ เอเชียทีค จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน AstraZeneca
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
    ✔️ สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          – เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64
เลือกฉีดได้เฉพาะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)

เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ตามเงื่อนไข
– ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (ได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ปรับเปลี่ยนตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)

เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
จะได้รับวัคซีนเข็ม 1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. (9.00 น.) เป็นต้นไป

เฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ดังนี้
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน

หมายเหตุ: กลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม สามารถขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน หรือดาวน์โหลด คลิก

⚕️ กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีน สามารถทำรายการได้ระหว่างศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์เอเชียทีคเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนจากศูนย์บางซื่อฯ ไปยังศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ ศูนย์เอเชียทีค จะต้องทำการยกเลิกนัดและทำรายการลงทะเบียนนัดหมายใหม่

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337

English Version

 

To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
    – If your selected location is Fashion Island or Asiatique, you will receive AstraZeneca as 3rd dose.
    – If your selected location is Bang Sue Central Vaccination Center, you will receive Pfizer or Moderna as 3rd dose (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
    ✔️ Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          – Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of AstraZeneca before 31 July 2021.
Vaccination at Bang Sue Central Vaccination Center will be Pfizer or Moderna (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)

See also  [ไฮไลท์] อาร์เอ็มยูทีที สมุทรปราการ วีซี - พยัคฆ์ เซนเซ | ทีมชาย | วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021/22 | ผล บอล เอ ไอ เอ ส สด

1st dose for general public and foreigners aged 18 and over who have not yet had any vaccine.

You can select location according to terms and conditions.
– Bang Sue Central Vaccination Center (Pfizer or Moderna, Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)

1st dose for children aged 12 – 17 years old who have not yet had any vaccine.
Get Dose 1 Pfizer + Dose 2 Pfizer from 23 Nov 2021 (9 am) onwards.

Children aged 12 – 17 years old can choose the vaccination place at these locations only.
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)

This group must be approved by parents before vaccination. Parents must sign consent document, to be requested at registration point.

⚕️ Changing location can be made between Fashion Island and Asiatique. In case of changing from Bang Sue Central Vaccination Center or changing to Bang-Sue Grand Station, you must cancel the appointment and register again.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details, call 02-0789337

[Update] ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ศูนย์ไอที ครบวงจร | ศูนย์ ais กรุงเทพ – Uptechitalia

ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ มิวสิคมูฟค่ายคนดนตรีคุณภาพ เปิดเวทีบ่มเพาะประสบการณ์ทางดนตรี ขอเชิญน้องๆ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี อะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น
1.1รุ่นระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
1.2 รุ่นระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
2. สมาชิกวงดนตรีไม่เกิน 5 คน   รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
3.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
4.ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
5.ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นต้องสามารถร่วมการแข่งขันดนตรีและขึ้นรับรางวัลได้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ต.ค. 62  และระดับอุดมศึกษาในวันที่ 20 ต.ค. 62

เพลงที่ใช้ในการสมัคร
ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)หรือ เพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
1.กรอกเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kvYk5x
2.ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
2.1.กรอกข้อมูลเอกสารใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วน
2.2.แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share Link โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (เช่น Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.) โดยคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสมัครต้องเห็นสมาชิกทุกคนไม่มีการตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
3.ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2m1h0L3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาได้ที่E-Mail : [email protected]

กำหนดการประกวดวงดนตรี
1.รอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
2.ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 7 ตุลาคม 2562  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมดจํานวน 20 วง แบ่งเป็นรุ่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง และรุ่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์  www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
3.คัด Social Popular Vote : ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันทีจํานวนรุ่นละ 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.)  โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน  Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน)
4.ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในแต่ละรุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
5. Workshop : วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้เข้าร่วม Workshop รับฟังคำแนะนำจาก ทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562   เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
6.รอบชิงชนะเลิศมี 2 วัน ดังนี้
6.1 ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
6.2 ระดับอุดมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
7.ประกาศผลวันรอบชิงชนะเลิศทันที คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

See also  Ais เน็ตสุดคุ้ม เร็ว 1 เม็กเดือนละ 150 บาท เร็ว 4 เม็กเดือนละ 208 บาทระบบเติมเงิน สมัครด้วยเบอร์เดิม | สมัครเน้ตวันทูคอ

รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

(วงที่เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่นใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันแบบเดียวกัน)
1.รอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
•    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง
•    วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง
2. ทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง มีเวลาการแสดง 15 นาที
3.เพลงที่ใช้ในการแสดงรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงเดียวกันกับตอนที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง และเลือกเพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records หรือเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง อีกจำนวน 1 เพลง *** หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น
4.ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
5.วงที่เข้าประกวดดนตรี ต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเวลา11.00 น .เพื่อเตรียมความพร้อม (หากไม่มาทำการรายงานตัวคณะกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
6.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
8.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
•    พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
•    พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
•    พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที
คณะกรรมการตัดสินเป็นตัวแทนจากค่ายเพลง ศิลปิน นักดนตรีคุณภาพ

รายชื่อกรรมการตัดสิน
1.คุณสุดเขต จึงเจริญ  (เอก) วง Season Five
2.คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว)  ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก รายการ The Voice Thailand Season 3
3.คุณปวีร์ คชภักดี  (โอ)  O-Pavee
4.คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum

รางวัลการประกวด ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
•    รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา         15,000 บ.
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา          8,000 บ.
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา           5,000 บ.
•    รางวัลชมเชย 7 รางวัล          ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บ.
•    รางวัล Social PopularVote ทุนการศึกษา         1,500 บ.

รางวัลการประกวด ระดับอุดมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
•    รางวัลชนะเลิศ         ทุนการศึกษา              15,000 บ.
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา      8,000 บ.
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา      5,000 บ.
•    รางวัลชมเชย 7 รางวัล            ทุนการศึกษา รางวัลละ   1,500 บ.
•    รางวัล Social Popular Vote   ทุนการศึกษา           1,500 บ.

หมายเหตุ
•    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
•    ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
•    เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม
ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
Line ID: multifortune01


เปรียบเทียบความเร็วเน็ตมือถือและสัญญา 4G/5G กรุงเทพและปริมณฑล 2020 จาก AIS TRUE DTAC ใครชนะ


เปรียบเทียบความเร็วเน็ต 4G/5G กรุงเทพและปริมณฑล 2020 จาก AIS TRUE DTAC
ครั้งที่ 1 เมือง สมุทรสาคร ใกล้ Central Mahachai มหาชัย
สรุป
AIS TRUE สัญญาณเต็ม 4 ขีด DTAC 3 ขีด
ความเร็ว 4G AIS จะเร็วกว่า TRUE เล็กน้อย
DTAC ต่างกันค่อนข้างเยอะน้อยมาก
ครั้งที่ 2 บางขุนเทียนชายทะเล ใกล้ Central Rama 2 พระราม 2
สรุป
TRUE สัญญาณเต็ม 4 ขีด AIS กับ DTAC 2 ขีด
ความเร็ว 4G AIS กับ TRUE พอๆกัน DTAC ต่ำกว่าครึ่งอีกเช่นเคย
สุดท้ายถ้าราคาพอๆกัน คนอยู่ไกลๆแนะนำ AIS บางโซน TRUE อาจดีกว่า
ส่วนกทม แนะนำดูที่เขตว่าอันไหนสัญญาเร็วแรงสุด ถ้าจะติดเน็ตบ้านแนะนำ TRUE เพราะมี sim 10GB แถมให้ด้วยเวลาปัจจุบัน คุ้มมาก
DTAC สำหรับคนที่อยู่โซนสัญญาแรงๆประจำไม่ค่อยไปไหนและได้ราคาแพคเกจดีกว่าถึงแนะนำครับ
ใครสนใจเบอร์เปลี่ยนชีวิต Power of Number สามารถศึกษาหาความรู้จากเพจ FB อาจารย์ไท6395
ได้นะครับ
คลิปต่อไปจะพูดเกี่ยวกับ eSIM ใช้ได้ถึง 6 เบอร์จริงไหม การใช้งานของจริง ซึ่งไปถามที่ศูนย์ทั้ง 3 ค่าย ยังไม่มีคนเคยใช้เกิน 2 ซิม ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

See also  รู้ไว้ก่อนดู Disney+ Hotstar คลิปเดียวจบ..พลัสทุกประเด็น! #JUSTดูIT | ดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เปรียบเทียบความเร็วเน็ตมือถือและสัญญา 4G/5G กรุงเทพและปริมณฑล 2020 จาก AIS TRUE DTAC ใครชนะ

ทำความรู้จัก AIS Contact Center


ศูนย์รวมข้อมูลความรู้สำหรับลูกค้า AIS คลิก https://aiscallcenter.ais.co.th
จ่ายบิลเติมเงินเช็กพอยส์ my AIS คลิก https://m.ais.co.th/loHp1jOhB

ทำความรู้จัก AIS Contact Center

โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564


อัพเดท 11 ธันวาคม 2564
1. โปร 10Mbps ราคาพิเศษปรับเป็น 15 Mbps เปลี่ยนทั้งราคา แล้วก็รหัสในการสมัคร แต่ราคา 200 บาทตามเดิม ให้ใช้รหัสนี้แทนนะครับ 7779126002694
2. โปร 20Mbps สมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับ

โปรสำหรับเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิมของ AIS นะครับ
สำหรับเบอร์ใหม่ สามารถซื้อซิมมา ลงทะเบียน เติมเงิน แล้วก็กดรหัสสมัครตามที่แจ้งในคลิปได้เลยครับ
ส่วนวิธีย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอไอเอส ตอนนี้มีสองวิธีนะครับ
1. ย้ายที่ศูนย์เลย อันนี้ง่าย เอาซิมเก่า เอาบัตรไป แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการให้
2. ย้ายออนไลน์ด้วยตัวเอง วิธีนี้ให้เข้าไปที่ลิงค์นี้นะครับ : https://becomeaisfamily.ais.co.th/movetoaisonline
กรอกข้อมูล ทำตามขั้นตอนไปได้เลยครับ
พอได้ซิมใหม่มา สัญญาณมาก็เติมเงินแล้วกดรหัสตามในคลิปได้เลยครับ
เช็ครหัสกับราคา ล่าสุด ในเวบเราเลยครับ : https://misterfharl.com

ส่วนใครที่ต้องการเบอร์ใหม่ ซิม+โปรราคาพิเศษ ยังมีอยู่นะครับ
ซิมราคาพิเศษ พร้อมใช้เลย (รวมโปรเดือนแรกไปให้แล้ว)
dtac : โปร 20Mbps + โทรฟรี เดือนละ 299 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 334 บาท ( 6 เดือน)
dtac : โปร 10Mbps + โทรฟรี เดือนละ 200 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 235 บาท ( 15Mbps 1เดือน เดือนถัดไปปรับเป็น 10mbps 5 เดือน)
dtac : โปร 4Mbps + โทรฟรี เดือนละ 150 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 185 บาท ( 6 เดือน)

AIS : โปร 10Mbps+โทรฟรีทุกค่าย (ซิม Mingala ) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 10Mbps (Super social) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
ของ AIS เดือนนี้ ถ้าเป็น 10Mbps ที่จะได้โทรฟรีด้วย ต้องใช้ ซิม Mingala มาสมัครเท่านั้นครับ
True : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 15Mbps เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 20Mbps เดือนละ 300 บาท รวมซิม รวมส่ง 370 บาท ( 6 เดือน)

ยังสั่งทางช่องเราได้อยู่นะครับ แอดไลน์มาได้เลย @misterfharl
https://lin.ee/NpQL5EO

ซิมเทพ เน็ตไม่ลดสปีด
ซิมเทพ DTAC
1. ซิมคงกระพัน เน็ตความเร็ว 10Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1590 /1ปี
2. ซิมเทพ 20Mbps เน็ตความเร็ว 20Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1890 /1ปี
3.ซิมเทพInfinity ความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่ลดสปีดตลอดปี โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1550 /ปี
4.ซิมเทพTurbo ความเร็วสูงสุด 100Mbps 60GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1590 /ปี
5. ซิมเทพธานอส ความเร็วสูงสุด 100Mbps 100GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1990 /ปี
ซิมเทพ TRUE
1. ซิมเทพธอร์ เน็ตความเร็ว 10Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย : 2090 /1ปี
2. ซิม Max speed เน็ตความเร็วสูงสุด (300mbps) เดือนละ 60GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย ไม่อั้น : 1690 / 1ปี
3. ซิมเทพ Fast70 เน็ตแรงสูงสุดถึง 300Mbps เดือนละ 70GB + โทรฟรีในเครือข่าย : 1550 / ปี

ซิมเทพ AIS (12call)
1.ซิมมาราธอน เน็ตความเร็ว 10Mbps เดือนละ 100GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย (เดือนละ 60 นาที ) + โทรฟรี AIS ครั้งละ 30 นาที (ไม่อั้น 24 ชั่วโมง): 1790 / ปี
เน้นโทรฟรี
ซิม Happy call โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย + เน็ต4mbps เดือนละ 3GB
เดือนละ 100 บาท (ใช้งานต่อเนื่องได้ 12 เดือน )

สั่งซื้อแอดไลน์มาได้ที่ Line ID : @misterfharl (https://lin.ee/NpQL5EO)
Facebook : https://www.facebook.com/MisterFharl
Fanpage : https://www.facebook.com/MisterFhal
โปรเน็ตเดือนธันวาคม

โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564

“แรมโบ้” แว่วข่าววงใน ส.ส.เพื่อไทยเตรียมลาออก สุดทนแกนนำ-นายใหญ่?!?! | ข่าวเด่น | TOP NEWS


ไพรวัลย์ลูกหนังโควิดTOPNEWS
ติดตามข่าวคลิปเด่นได้ที่ : https://bit.ly/TOPKhaodenxSubYT
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS : http://onelink.to/c68pbd
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
[email protected]
0816490178
.
ติดตามข่าวสารจากทางเราได้ จากทุกๆ ช่องทาง
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ, IPM , CSAT, TIK , 3BB, TOT ช่องหมายเลข 77 , AIS ช่องหมายเลข 658
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : https://bit.ly/LINExTOPTV

“แรมโบ้” แว่วข่าววงใน ส.ส.เพื่อไทยเตรียมลาออก สุดทนแกนนำ-นายใหญ่?!?! | ข่าวเด่น | TOP NEWS

AIS จัดทัพลุยโคราช ผุดสำนักงาน Contact Center Development \u0026 Training Arena


================
Facebook: http://facebook.com/beartai
Twitter: http://twitter.com/@Beartai
Instagram: http://instagram.com/shownolimit
Website: http://beartai.com
YouTube: http://www.youtube.com/beartaihitech

AIS จัดทัพลุยโคราช ผุดสำนักงาน Contact Center Development \u0026 Training Arena

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ศูนย์ ais กรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.