Home » [NEW] ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Technology) | เปลี่ยนเครือข่าย – Uptechitalia

[NEW] ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Technology) | เปลี่ยนเครือข่าย – Uptechitalia

เปลี่ยนเครือข่าย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

ประวัติความเป็นมา

 

             

ระบบเครือข่ายไร้สาย (

Wireless LAN) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย

 (Wireless LANs) 

เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 

1971

บนเกาะฮาวาย โดยโปรเจกต์ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า 

“ALOHNET” 

ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ

Bi-directional 

ส่งไป-กลับง่ายๆ ผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 

เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 

เกาะโดยรอบ และ

มีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะๆหนึ่ง ที่ชื่อว่า 

Oahu

ความหมาย

             

ระบบเครือข่ายไร้สาย (

WLAN = Wireless Local Area Network) 

คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สาย โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ 

RF 

และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ

ทะลุกำแพง

เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่าย

ไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ

 LAN 

แบบใช้สาย

             

ที่สำคัญก็คือ การที่ไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ 

LAN 

แบบใช้สาย

 

ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

             

ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องปาล์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

 

             

– 

หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที

 

             

– 

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ต

จากสนามหญ้าในมหาลัยได้ 

             

นักธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ที่ทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานยังบริษัทลูกค้า หรือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวไปงานประชุมสัมมนาต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรซึ่งอยู่ห่างออกไปหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจึงน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ตามสนามบินใหญ่ทั่วโลก และนำมาใช้งานแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆแล้ว 

 

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย 

             

1. mobility improves productivity & service 

มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด

 

ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล

             

2. installation speed and simplicity 

สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง

 

             

3. installation flexibility 

สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี พีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

             

4. reduced cost- of-ownership 

ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา

และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง

             

5. scalability 

เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก

             

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจำกัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของเครือข่ายไร้สายก็คือ ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่าย

รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย

 

2.1 Peer-to-peer ( ad hoc mode )

             

             

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบแลนไร้สายแบบ 

Peer to Peer 

เป็นลักษณะ การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 

เครื่องหรือมากกว่านั้น เป็นการใช้งานร่วมกันของ 

wireless adapter cards 

โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายเลย โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถทำงานของตนเองได้และขอใช้บริการเครื่องอื่นได้

 

เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในด้านความรวดเร็วหรือติดตั้งได้โดยง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ในศูนย์ประชุม

หรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่

 

2.2 Client/server (Infrastructure mode) 

             

             

ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ 

Client / server 

หรือ 

Infrastructure mode 

เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยอาศัย

Access Point (AP) 

หรือเรียกว่า 

“Hot spot” 

ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 (client) 

โดยจะกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อ รับ-ส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของ 

AP 

จะกลายเป็น เครือข่ายกลุ่มเดียวกันทันที โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถติดต่อกัน หรือติดต่อกับ 

Server

เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลได้ โดยต้องติดต่อผ่าน

AP 

เท่านั้น ซึ่ง 

AP 1 

จุด สามารถให้บริการเครื่องลูกข่ายได้ถึง 

15-50

อุปกรณ์ ของเครื่องลูกข่าย เหมาะสำหรับการนำไปขยายเครือข่ายหรือใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายแบบใช้สายเดิมในออฟฟิต

,

ห้องสมุด หรือในห้องประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

 

2.3 Multiple access points and roaming

             

             

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ 

Access Point 

ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ 

500 

ฟุต

 ภายในอาคาร และ 

1000 

ฟุต

 ภายนอกอาคาร หากสถานที่ที่ติดตั้งมีขนาดกว้าง มากๆ เช่นคลังสินค้า บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สนามบิน จะต้องมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง 

AP 

ให้มากขึ้น เพื่อให้การรับส่งสัญญาณในบริเวณของเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง

 

2.4 Use of an Extension Point 

             

             

See also  เราเตอร์ Wifi ใส่ซิม เน็ตแรงราคาประหยัด สำหรับคนที่เน็ตบ้านเข้าไม่ถึง | net ais fiber

กรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายมีปัญหาผู้ออกแบบระบบอาจจะใช้

 Extension Points 

ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ 

Access Point 

แต่ไม่ต้องผูกติดไว้กับเครือข่ายไร้สาย เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มเติมในการรับส่งสัญญาณ

 

2.5 The Use of Directional Antennas

             

             

ระบบแลนไร้สายแบบนี้เป็นแบบใช้เสาอากาศในการรับส่งสัญญาณระหว่างอาคารที่อยู่ห่างกัน โดยการติดตั้งเสาอากาศที่แต่ละอาคาร เพื่อส่งและรับสัญญาณระหว่างกัน

    

 

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 

IEEE 802.11 

             

เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 

IEEE 802.11 

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2540 

โดยสถาบัน 

IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers) 

ซึ่งมีข้อกำหนดระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายในส่วนของ

PHY Layer 

นั้นมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 

1, 2, 5.5, 11 

และ 

54 

เมกะบิตต่อวินาที โดยมีสื่อนำสัญญาณ

 3

ประเภทให้เลือกใช้งานอันได้แก่ คลื่นวิทยุย่านความถี่ 

2.4 

กิกะเฮิรตซ์

, 2.5 

กิกะเฮิรตซ์และคลื่นอินฟาเรด ส่วน.ในระดับชั้น

MAC Layer 

นั้นได้กำหนดกลไกของการทำงานแบบ 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ 

CSMA/CD (Collision Detection) 

ของมาตรฐาน 

IEEE 802.3 Ethernet 

ซึ่งนิยมใช้งานบนระบบเครือข่ายแลนใช้สาย โดยมีกลไกในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนแพร่กระจายสัญญาณไปบนอากาศ พร้อมกับมีการตรวจสอบผู้ใช้งานอีกด้วย

มาตรฐาน 

IEEE 802.11 

             

ในยุคเริ่มแรกนั้นให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพของการให้บริการที่เรียกว่า

QoS (Quality of Service) 

ซึ่งมีความสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีแอพพลิเคชันหลากหลายประเภทให้ใช้งาน นอกจากนั้นกลไกในเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้ก็ยังมีช่องโหว่จำนวนมาก 

IEEE 

จึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดด้วยกัน เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น

IEEE 802.11a

             

เป็นมาตรฐานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.

 2542 

โดยใช้เทคโนโลยี 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ไร้สายมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วสูงสุด

 54 

เมกะบิตต่อวินาที โดยใช้คลื่นวิทยุย่านความถี่ 

กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโดยทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากสงวนไว้สำหรับกิจการทางด้านดาวเทียม ข้อเสียของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

IEEE 802.11a 

ก็คือมีรัศมีการใช้งานในระยะสั้นและมีราคาแพง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไร้สายมาตรฐาน 

IEEE 802.11a 

จึงได้รับความนิยมน้อย

 

IEEE 802.11b 

             

เป็นมาตรฐานที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ออกมาพร้อมกับมาตรฐาน

 IEEE 802.11a 

เมื่อปี พ.ศ. 

2542 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมในการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้รองรับมาตรฐาน 

IEEE 802.11b

ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 

CCK (Complimentary Code Keying) 

ร่วมกับเทคโนโลยี 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราความเร็วสูงสุดที่ 

11 

เมกะบิตต่อวินาที โดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 

2.4 

กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานในแบบสาธารณะทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้มีชนิด ทั้งผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี 

Bluetooth, 

โทรศัพท์ไร้สายและเตาไมโครเวฟ จึงทำให้การใช้งานนั้นมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณรบกวนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ข้อดีของมาตรฐาน 

IEEE 802.11b 

ก็คือ สนับสนุนการใช้งานเป็นบริเวณกว้างกว่ามาตรฐาน

 IEEE 802.11a 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

IEEE 802.11b 

เป็นที่รู้จักในเครื่องหมายการค้า

 Wi-Fi 

ซึ่งกำหนดขึ้นโดย 

WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย 

Wi-Fi 

ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 

IEEE 802.11b 

ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ 

IEEE 802.11g 

             

เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้งานกันมากในปัจจุบันและได้เข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาตรฐาน

 IEEE 802.11b

เนื่องจากสนับสนุนอัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูลในระดับ 

54 

เมกะบิตต่อวินาที โดยใช้เทคโนโลยี 

OFDM 

บนคลื่นสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 

2.4 

กิกะเฮิรตซ์ และให้รัศมีการทำงานที่มากกว่า 

IEEE 802.11a 

พร้อมความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับมาตรฐาน 

IEEE 802.11b 

ได้

 (Backward-Compatible) 

IEEE 802.11e 

             

เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชันทางด้านมัลติเมียอย่าง

 VoIP (Voice over IP) 

เพื่อควบคุมและรับประกันคุณภาพของการใช้งานตามหลักการ 

QoS (Quality of Service) 

โดยการปรับปรุง 

MAC Layer 

ให้มีคุณสมบัติในการรับรองการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

 

IEEE 802.11f 

             

มาตรฐานนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม 

IAPP (Inter Access Point Protocol) 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับจัดการกับผู้ใช้งานที่เคลื่อนที่ข้ามเขตการให้บริการของ

 Access Point 

ตัวหนึ่งไปยัง 

Access Point 

เพื่อให้บริการในแบบโรมมิงสัญญาณระหว่างกัน

 

IEEE 802.11h 

             

มาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานย่านความถี่

 5 

กิกะเฮิรตซ์ ให้ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดการใช้ความถี่ของประเทศในทวีปยุโรป

IEEE 802.11IEEE 802.112540IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers)PHY Layer1, 2, 5.5, 11542.4, 2.5MAC LayerCSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)CSMA/CD (Collision Detection)IEEE 802.3 Ethernet

Table of Contents

[Update] วิธีเปลี่ยน Network Location บน Windows 10 | เปลี่ยนเครือข่าย – Uptechitalia

อัปเดต: สำหรับผู้ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 (Fall Creator Update) อ่าน วิธีเปลี่ยน Network Location

ในการติดตั้ง Windows 10 นั้นระบบจะตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตั้งค่าเป็น Public network เพื่อความปลอดภัย แต่การตั้งค่าดังกล่าวนี้ทำให้คุณไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง เช่น HomeGroup เป็นต้น ดังนั้นถ้าคุณต้องการใช้งานคุณสมบัติหรือบริการที่ไม่มีบน Public network คุณจะต้องทำการเปลี่ยนค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Private network ด้วยตนเอง

Network Location คืออะไร?

ขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) ก่อนดังนี้ครับ
ตำแหน่งบนเครือข่ายเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ช่วยตั้งค่า Windows Firewall และ Network Discovery ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งมี 3 แบบ คือ Public network, Private network และ Domain network

คุณสมบัติของ Network Location แต่ละแบบ

ด้านล่างคือคุณสมบัติของตำแหน่งบนเครือข่ายแต่ละแบบครับ

Private network (หรือ Home network): เป็นระบบเครือข่ายส่วนตัวหรือเครือข่ายภายในบ้านที่มีคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่เรารู้จักและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือบนเครือข่าย เมื่อตั้งตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Private network คุณลักษณะ Find devices and contents จะถูกตั้งค่าเป็น On ซึ่งเป็นการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ และสามารถใช้งาน HomeGroup ได้อีกด้วย

Public network: เป็นเครือข่ายในที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ สนามบิน เป็นต้น เมื่อตั้งตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Public network คุณลักษณะ Find devices and contents จะถูกตั้งค่าเป็น Off ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่เครือข่ายไม่สามารถมองเห็นกันและกัน และ Windows Firewall จะบล็อคทราฟิกของโปรแกรมบางตัว เช่น Remote Desktop เป็นต้น คุณลักษณะ HomeGroup จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อตั้งตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Public network

Domain network: เป็นเครือข่ายโดเมน (หรือแอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมน) ที่ใช้งานภายในองค์กร โดย Windows จะตั้งตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Domain network โดยอัตโมัติเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าเป็นสมาชิกโดเมน และการตั้งค่าคุณลักษณะ Find devices and contents และ Windows Firewall จะถูกควบคุมจากศูนย์กลางโดยผู้ดูแลระบบโดเมน โดยที่ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบหรือจนกว่าจะออกจากโดเมน

จากที่ผมได้ทำการทดสอบพบว่า Windows 10 จะตั้งค่าเป็น Public network โดยส่วนใหญ่ และ Windows จะแจ้งให้ทำการตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนเครือข่ายที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายได้ด้วยตนเอง เช่น เปลี่ยนจาก Public network ไปเป็น Private network หรือกลับกัน สำหรับ Domain network นั้นเป็นรูปแบบพิเศษที่จะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเข้าเป็นสมาชิกของโดเมนครับ

วิธีตรวจสอบ Network Location บน Windows 10

การตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่บนตำแหน่งบนเครือข่ายแบบใด ให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไอคอน Network บนแถบงานจากนั้นคลิก Open Network and Sharing Center

Network icon

2. บนหน้า Network and Sharing Center แสดงสถานะตำแหน่งบนเครือข่ายจะแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ View your active networks ดังรูปด้านล่าง

Public network

วิธีเปลี่ยน Network Location บน Windows 10

วิธีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายบน Windows 10 ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่มเริ่ม (Start) จากนั้นคลิก Setting

Settings

2. บนหน้า Settings ให้คลิกไทล์ Network & Internet

Network & Internet

3. บนหน้า NETWORK & INTERNET ด้านซ้ายให้คลิก Ethernet (หรือ Wi-Fi สำหรับการใช้งานผ่านไวไฟ) จากนั้นดับเบิลคลิกบนชื่อเครือข่ายที่ต้องการในด้านขวา

Ethernet

4. บนหน้า Find devices and contents โดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งค่าเป็น Off (ดังรูปด้านล่าง) ให้คุณทำการเลื่อนให้เป็น On

See also  Tăng like facebook 2021 / Cách tăng like facebook KHÔNG TỤT / Lê Duy Hiệp | friendtellpro facebook

“On” จะตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Private Network
“Off” จะตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Public Network

Find devices and contents: Off

Find devices and contents: On

จากนั้นให้คุณทำการตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่าย (ตามวิธีที่ได้แนะนำไว้ด้านบน) หากไม่มีอะไรผิดพลาดตำแหน่งบนเครือข่ายของพีซีจะเป็น Private Network ดังรูปด้านล่าง

Private network

คงจบเรื่องวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายของพีซี Windows 10 เพียงเท่านี้ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อๆ ไปครับ

สำหรับผู้ใช้ Windows Server 2012 R2 สามารถอ่านวิธีเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย ได้ที่นี่ ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft: Choosing a network location

ประวัติการปรับปรุง
19 พฤศจิกายน 2560: เพิ่มลิงก์สำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1709
16 สิงหาคม 2558: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

by

feather

Share This


โปรลับเน็ตไม่อั้น ทุกเครือข่าย ขอบคุณที่ไม่ย้ายค่าย


โปรลับais
โปรลับ ais 2564,
โปรลับtrue
โปรลับทรูมูฟ,
โปรลับทรูมูฟ 2564,
โปรลับ ais 2564 รายเดือน,
โปรลับ true unlimited 2564,
โปรลับ true เติมเงิน 2564,
โปรลับ คือ,
โปรลับดีแทค
โปรลับ ดีแทค 2564,
โปรลับ ดีแทค รายเดือน,
โปรลับ ทรู รายเดือน,
โปรลับ ทรู เติมเงิน,
โปรลับ ทรูมูฟ,
โปรลับ ทรู 2564,
โปรลับ ย้ายค่าย ais 2564,
โปรลับ ย้ายค่าย,
โปรลับ ย้ายค่าย ais,
โปรลับ รายเดือนทรู,
โปรลับ รายเดือน,
โปรลับ 12call,
โปรลับ 2564,
โปรลับ 3bb,
โปรลับ 5g,
โปรลับ 5g true

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โปรลับเน็ตไม่อั้น ทุกเครือข่าย ขอบคุณที่ไม่ย้ายค่าย

การเปลี่ยน​โหมด​เครือ​ข่า​ยและ​การ​ค้นหาเครือข่าย Android


การเปลี่ยน​โหมด​เครือ​ข่า​ยและ​การ​ค้นหาเครือข่าย Android

การเปลี่ยน​โหมด​เครือ​ข่า​ยและ​การ​ค้นหาเครือข่าย Android

ย้ายค่ายเบอร์เดิม ทรูมูฟย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ต้องไปศูนย์


ย้ายค่ายเบอร์เดิม ไม่ต้องไปศูนย์บริการ
เพียงทำตามขั้นนี้ สามารถ ใช้บริการเซเว่น ไกล้บ้านเราได้ ฝากกดติดตาม ช่องเล็ๆให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่ไม่กดข้ามโฆษา นะครับ😿🙏🙏🙏🙏

ย้ายค่ายเบอร์เดิม ทรูมูฟย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ต้องไปศูนย์

บอย ท่าพระจันทร์ : จุดเริ่มต้นของเซียนพระร้อยล้านภายในอายุ 29 ปี (คลิปนี้ออกอากาศเมื่อปี 2550)


(คำอธิบาย)
บอย ท่าพระจันทร์ : จากเด็กรับจ้างเย็บสายเสื้อใน ติดเกม สู่เซียนพระร้อยล้านภายในอายุ 29 ปี

เนื่องจากเนื้อหารายการในตอนนี้เป็น Master เทป ที่ออกอากาศจริงจากทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเทปที่ผ่านการเซนเซอร์จากเจ้าพนักงานตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ จึงมีการดูดเสียงออกในบางช่วงบางตอน
กรณีการดูดเสียงราคาออก ทางเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ณ สมัยนั้น มองว่าเนื้อหาค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนต่อผู้ชม และอาจเกิดการปั่นหรือสร้างกระแสของราคา ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ชม หรือสังคมในวงกว้างได้
แอดมินต้องกราบขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยนะครับ

ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com
Official Web : http://www.jslsquare.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia
Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: [email protected] / [email protected]

บอย ท่าพระจันทร์ :  จุดเริ่มต้นของเซียนพระร้อยล้านภายในอายุ 29 ปี  (คลิปนี้ออกอากาศเมื่อปี 2550)

ใจหายเหมือนกัน ผมใช้ DTAC มาเกือบ 13 ปี เพิ่งไปย้ายค่ายเบอร์เดิม จาก DTAC เปลี่ยนเป็น AIS มาครับ


ใจหายเหมือนกัน ผมใช้ DTAC มาเกือบ 13 ปี เพิ่งไปย้ายค่ายเบอร์เดิม จาก DTAC เปลี่ยนเป็น AIS มาครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เปลี่ยนเครือข่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.