Home » [NEW] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | เติม เงิน ราย เดือน – Uptechitalia

[NEW] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | เติม เงิน ราย เดือน – Uptechitalia

เติม เงิน ราย เดือน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

�� �� �� � � ��� �Թ

�� �� �� � � ��� �Թ 

���絴�ᷤ ����Թ ��Ѥ������λ��� �� happy internet ���� dtac ����Թ ��������ش ** 2564 **
���絴�ᷤ ����Ѻ�����к�����Թ�ͧ��ᷤ ��������͡����������ࡨ ��������͹ ����ѹ ����ѻ����
���絴�ᷤ HAPPY INTERNET �١����λ�����§���Թ㹫����§�͡Ѻ��Һ�ԡ��������� �硴��Ѥ��ͧ�����

���ʹ�Թ��͹��Ѥá� *101# ���͡ > ����Ѥ� > ���Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ����������

���ç�ش���� !!! ��ᷤ������ ��������������鹵�����ͧ 3 ��͹ ���Ŵʻմ !!!

���絴�ᷤ����Թ : Ẻ����絴�ᷤ�������� ��� 3 ��͹ ( 90 �ѹ )

���絴�ᷤ����Թ

����ٺ���� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 999�./90�ѹ

(����������� 1068.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� 10Mbps���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ ����������ѵ��ѵ�


���絴�ᷤ����Թ :
Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ 6 ��͹ ( 180 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 999 �/180�ѹ
(����������� 1068.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 180 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 180 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*592*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1199�/180�ѹ

(����������� 1282.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*595*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/180�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*578*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 6 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��»� 12 ��͹ ( 365 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 1599�/365�ѹ
(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 365 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 365 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*593*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/365�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*596*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 2999�/365�ѹ

(����������� 3208.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*579*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 7 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 59 �/ 7�ѹ
(����������� 63.13 �ҷ)

����絴�ᷤ 400 MB
+ ��� facebook ������

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*852*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 79 �/ 7�ѹ

(����������� 84.53 �ҷ)


����絴�ᷤ

1.5 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*623*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 99 �/ 7�ѹ

(����������� 105.93 �ҷ)


����絴�ᷤ

4 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*633*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 149 �/ 7�ѹ

(����������� 159.43 �ҷ)


����絴�ᷤ

8 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*643*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 30 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 1.5 GB
+ ��� facebook ������
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*853*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 2 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*624*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 299 �./��͹
(����������� 319.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 6 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*634*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 12 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*644*1469302#

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*692*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*629*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 300 �./30�ѹ
(����������� 321.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*649*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 25 �./�ѹ
(����������� 26.75 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 1 Mbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*693*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*659*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbpsbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*696*1469302#


[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 32 �./�ѹ
(����������� 34.24 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 4 Mbps

1GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*694*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

7GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*679*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

20GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*697*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 55 �./�ѹ
(����������� 58.85 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 10 Mbps

2GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*695*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

14GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*689*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 1100�./30�ѹ
(����������� 1177 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

33GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*698*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*347*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*348*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 29 �./�ѹ
(����������� 31.03 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*377*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*378*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*379*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

See also  ทดสอบเน็ตประหยัด
เดือนละ 99 บาท/30วัน
ซิมMy by Cat ใช้ดี
ดูคลิปใช้ได้ไม่ต้องง้อแอพVPN
อัพเดท4/7/2019 | เน็ต 99 บาท ต่อ สัปดาห์

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 31 �./�ѹ
(����������� 33.17 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*387*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*388*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 650�./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*389*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 50 �./�ѹ
(����������� 53.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*397*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*398*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1110�./30�ѹ
(����������� 1187.7 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*597*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 
��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 256 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 79 �./7�ѹ
(����������� 84.53 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*75*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 249 �./30�ѹ
(����������� 266.43 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*95*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 100 �./7�ѹ
(����������� 107.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*76*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 369 �./30�ѹ
(����������� 394.83 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*96*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129 �./7�ѹ
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*77*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 500 �./30�ѹ
(����������� 535.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*97*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[���������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 229 �./7�ѹ
(����������� 245.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*78*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*98*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 350 �./7�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 10 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*79*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�������������
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ������ �ç ���ʻմ

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129�/�ѻ����
(����������� 138.03 �ҷ)
 ����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ����� 3G+4G DTAC 1.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*913*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 399 �./��͹
(����������� 426.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 3.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*914*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 5 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*915*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 799 �./��͹
(����������� 854.93 �ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 10 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*916*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1099�./��͹
(����������� 1175.93 �ҷ)

  ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 20 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*917*1469302#

[��������Թ]

** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ���������� �ء��ࡨ �Ѻ�Է�����3G���������٧�ش384Kbps �¡� *3000# ���͡
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ�������ҳ �ء��ࡨ �������3G/4G ���������٧�ش100Mbps ��ʹ���آͧ��ࡨ
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ����������� ���������3G/4G ��������100Mbps ���ú���� �������Ǩ�Ŵŧ����� 384Kbps
,128Kbps ���� 64Kbps ��鹡Ѻ��������´�ͧ����������� ����ҡ���ҧ�Ф�

 

���絴�ᷤ����Թ ����ѻ������������͹ ������֧ 23.59�. �ͧ�ѹ���ú��˹�������蹹Ф�

��Ѥ��������Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ���������ѹ��

㹺ҧ�ѹ�к� sms �ͧ��ᷤ�Ѵ��ͧ �ҡ������Ѻ sms �׹�ѹ ������ʹ�Թ�� *101# ���͡�Ф�
�ҡ�ԹŴŧ�ʴ������Ѥ������Ǥ�� ���͡� *101*4# ���͡ ���������絴�ᷤ������Է�����ҹ���

��Ѥ��������Ѻ��ͤ��� “�����¤�� �س�ѧ����Դ�� dtac/happy internet ” ����� *104*71# �����Դ����
���Ѻ sms �׹�ѹ����Դ���Թ���������º���� �Դ-�Դ����ͧ1���� ���Ǩ֧����Ѥ����� happy ����ͧ���

 

« Back

[NEW] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | เติม เงิน ราย เดือน – Uptechitalia

�� �� �� � � ��� �Թ

�� �� �� � � ��� �Թ 

���絴�ᷤ ����Թ ��Ѥ������λ��� �� happy internet ���� dtac ����Թ ��������ش ** 2564 **
���絴�ᷤ ����Ѻ�����к�����Թ�ͧ��ᷤ ��������͡����������ࡨ ��������͹ ����ѹ ����ѻ����
���絴�ᷤ HAPPY INTERNET �١����λ�����§���Թ㹫����§�͡Ѻ��Һ�ԡ��������� �硴��Ѥ��ͧ�����

���ʹ�Թ��͹��Ѥá� *101# ���͡ > ����Ѥ� > ���Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ����������

���ç�ش���� !!! ��ᷤ������ ��������������鹵�����ͧ 3 ��͹ ���Ŵʻմ !!!

���絴�ᷤ����Թ : Ẻ����絴�ᷤ�������� ��� 3 ��͹ ( 90 �ѹ )

���絴�ᷤ����Թ

����ٺ���� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 999�./90�ѹ

(����������� 1068.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� 10Mbps���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ ����������ѵ��ѵ�


���絴�ᷤ����Թ :
Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ 6 ��͹ ( 180 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 999 �/180�ѹ
(����������� 1068.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 180 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 180 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*592*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1199�/180�ѹ

(����������� 1282.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

See also  Youth Brush - ให้ | ให้

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*595*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/180�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*578*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 6 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��»� 12 ��͹ ( 365 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 1599�/365�ѹ
(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 365 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 365 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*593*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/365�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*596*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 2999�/365�ѹ

(����������� 3208.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*579*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 7 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 59 �/ 7�ѹ
(����������� 63.13 �ҷ)

����絴�ᷤ 400 MB
+ ��� facebook ������

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*852*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 79 �/ 7�ѹ

(����������� 84.53 �ҷ)


����絴�ᷤ

1.5 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*623*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 99 �/ 7�ѹ

(����������� 105.93 �ҷ)


����絴�ᷤ

4 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*633*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 149 �/ 7�ѹ

(����������� 159.43 �ҷ)


����絴�ᷤ

8 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*643*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 30 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 1.5 GB
+ ��� facebook ������
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*853*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 2 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*624*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 299 �./��͹
(����������� 319.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 6 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*634*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 12 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*644*1469302#

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*692*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*629*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 300 �./30�ѹ
(����������� 321.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*649*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 25 �./�ѹ
(����������� 26.75 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 1 Mbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*693*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*659*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbpsbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*696*1469302#


[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 32 �./�ѹ
(����������� 34.24 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 4 Mbps

1GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*694*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

7GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*679*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

20GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*697*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 55 �./�ѹ
(����������� 58.85 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 10 Mbps

2GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*695*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

14GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*689*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 1100�./30�ѹ
(����������� 1177 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

33GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*698*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*347*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*348*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 29 �./�ѹ
(����������� 31.03 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*377*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*378*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*379*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 31 �./�ѹ
(����������� 33.17 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*387*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*388*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 650�./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*389*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 50 �./�ѹ
(����������� 53.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*397*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*398*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1110�./30�ѹ
(����������� 1187.7 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*597*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 
��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 256 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 79 �./7�ѹ
(����������� 84.53 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

See also  สอนเติมเพชรfreefireใหม่ล่าสุดผ่านซิมเบอร์ AIS dtac truemoveอัพเดทใหม่ให้แล้วนะครับ2021 | สมัคร ตัวแทน เติม เงิน ผ่าน มือ ถือ

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*75*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 249 �./30�ѹ
(����������� 266.43 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*95*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 100 �./7�ѹ
(����������� 107.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*76*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 369 �./30�ѹ
(����������� 394.83 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*96*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129 �./7�ѹ
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*77*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 500 �./30�ѹ
(����������� 535.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*97*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[���������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 229 �./7�ѹ
(����������� 245.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*78*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*98*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 350 �./7�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 10 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*79*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�������������
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ������ �ç ���ʻմ

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129�/�ѻ����
(����������� 138.03 �ҷ)
 ����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ����� 3G+4G DTAC 1.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*913*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 399 �./��͹
(����������� 426.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 3.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*914*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 5 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*915*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 799 �./��͹
(����������� 854.93 �ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 10 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*916*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1099�./��͹
(����������� 1175.93 �ҷ)

  ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 20 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*917*1469302#

[��������Թ]

** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ���������� �ء��ࡨ �Ѻ�Է�����3G���������٧�ش384Kbps �¡� *3000# ���͡
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ�������ҳ �ء��ࡨ �������3G/4G ���������٧�ش100Mbps ��ʹ���آͧ��ࡨ
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ����������� ���������3G/4G ��������100Mbps ���ú���� �������Ǩ�Ŵŧ����� 384Kbps
,128Kbps ���� 64Kbps ��鹡Ѻ��������´�ͧ����������� ����ҡ���ҧ�Ф�

 

���絴�ᷤ����Թ ����ѻ������������͹ ������֧ 23.59�. �ͧ�ѹ���ú��˹�������蹹Ф�

��Ѥ��������Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ���������ѹ��

㹺ҧ�ѹ�к� sms �ͧ��ᷤ�Ѵ��ͧ �ҡ������Ѻ sms �׹�ѹ ������ʹ�Թ�� *101# ���͡�Ф�
�ҡ�ԹŴŧ�ʴ������Ѥ������Ǥ�� ���͡� *101*4# ���͡ ���������絴�ᷤ������Է�����ҹ���

��Ѥ��������Ѻ��ͤ��� “�����¤�� �س�ѧ����Դ�� dtac/happy internet ” ����� *104*71# �����Դ����
���Ѻ sms �׹�ѹ����Դ���Թ���������º���� �Դ-�Դ����ͧ1���� ���Ǩ֧����Ѥ����� happy ����ͧ���

 

« Back


โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564


อัพเดท 11 ธันวาคม 2564
1. โปร 10Mbps ราคาพิเศษปรับเป็น 15 Mbps เปลี่ยนทั้งราคา แล้วก็รหัสในการสมัคร แต่ราคา 200 บาทตามเดิม ให้ใช้รหัสนี้แทนนะครับ 7779126002694
2. โปร 20Mbps สมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับ

โปรสำหรับเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิมของ AIS นะครับ
สำหรับเบอร์ใหม่ สามารถซื้อซิมมา ลงทะเบียน เติมเงิน แล้วก็กดรหัสสมัครตามที่แจ้งในคลิปได้เลยครับ
ส่วนวิธีย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอไอเอส ตอนนี้มีสองวิธีนะครับ
1. ย้ายที่ศูนย์เลย อันนี้ง่าย เอาซิมเก่า เอาบัตรไป แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการให้
2. ย้ายออนไลน์ด้วยตัวเอง วิธีนี้ให้เข้าไปที่ลิงค์นี้นะครับ : https://becomeaisfamily.ais.co.th/movetoaisonline
กรอกข้อมูล ทำตามขั้นตอนไปได้เลยครับ
พอได้ซิมใหม่มา สัญญาณมาก็เติมเงินแล้วกดรหัสตามในคลิปได้เลยครับ
เช็ครหัสกับราคา ล่าสุด ในเวบเราเลยครับ : https://misterfharl.com

ส่วนใครที่ต้องการเบอร์ใหม่ ซิม+โปรราคาพิเศษ ยังมีอยู่นะครับ
ซิมราคาพิเศษ พร้อมใช้เลย (รวมโปรเดือนแรกไปให้แล้ว)
dtac : โปร 20Mbps + โทรฟรี เดือนละ 299 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 334 บาท ( 6 เดือน)
dtac : โปร 10Mbps + โทรฟรี เดือนละ 200 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 235 บาท ( 15Mbps 1เดือน เดือนถัดไปปรับเป็น 10mbps 5 เดือน)
dtac : โปร 4Mbps + โทรฟรี เดือนละ 150 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 185 บาท ( 6 เดือน)

AIS : โปร 10Mbps+โทรฟรีทุกค่าย (ซิม Mingala ) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 10Mbps (Super social) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
ของ AIS เดือนนี้ ถ้าเป็น 10Mbps ที่จะได้โทรฟรีด้วย ต้องใช้ ซิม Mingala มาสมัครเท่านั้นครับ
True : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 15Mbps เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 20Mbps เดือนละ 300 บาท รวมซิม รวมส่ง 370 บาท ( 6 เดือน)

ยังสั่งทางช่องเราได้อยู่นะครับ แอดไลน์มาได้เลย @misterfharl
https://lin.ee/NpQL5EO

ซิมเทพ เน็ตไม่ลดสปีด
ซิมเทพ DTAC
1. ซิมคงกระพัน เน็ตความเร็ว 10Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1590 /1ปี
2. ซิมเทพ 20Mbps เน็ตความเร็ว 20Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1890 /1ปี
3.ซิมเทพInfinity ความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่ลดสปีดตลอดปี โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1550 /ปี
4.ซิมเทพTurbo ความเร็วสูงสุด 100Mbps 60GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1590 /ปี
5. ซิมเทพธานอส ความเร็วสูงสุด 100Mbps 100GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1990 /ปี
ซิมเทพ TRUE
1. ซิมเทพธอร์ เน็ตความเร็ว 10Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย : 2090 /1ปี
2. ซิม Max speed เน็ตความเร็วสูงสุด (300mbps) เดือนละ 60GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย ไม่อั้น : 1690 / 1ปี
3. ซิมเทพ Fast70 เน็ตแรงสูงสุดถึง 300Mbps เดือนละ 70GB + โทรฟรีในเครือข่าย : 1550 / ปี

ซิมเทพ AIS (12call)
1.ซิมมาราธอน เน็ตความเร็ว 10Mbps เดือนละ 100GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย (เดือนละ 60 นาที ) + โทรฟรี AIS ครั้งละ 30 นาที (ไม่อั้น 24 ชั่วโมง): 1790 / ปี
เน้นโทรฟรี
ซิม Happy call โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย + เน็ต4mbps เดือนละ 3GB
เดือนละ 100 บาท (ใช้งานต่อเนื่องได้ 12 เดือน )

สั่งซื้อแอดไลน์มาได้ที่ Line ID : @misterfharl (https://lin.ee/NpQL5EO)
Facebook : https://www.facebook.com/MisterFharl
Fanpage : https://www.facebook.com/MisterFhal
โปรเน็ตเดือนธันวาคม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564

จ่ายบิล AIS รายเดือน ด้วยแอป myAIS สะดวกและง่ายมากๆ @DorSorYor


myAIS AIS
คลิปนี้บอก วิธีจ่ายเงิน ค่ามือถือ AIS
ผ่านแอป myAIS นะคะ
โดยจ่ายผ่านแอปกสิกร KPlus
สำหรับใครที่ต้องการชำระด้วย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ดูคลิปด้านล่างนี้นะคะ
https://youtu.be/JePEKo8oZ_8
สะดวก และง่ายมากๆๆ
@DorSorYor

จ่ายบิล AIS รายเดือน ด้วยแอป myAIS สะดวกและง่ายมากๆ @DorSorYor

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย รายเดือนกับเติมเงิน


เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย รายเดือนกับเติมเงิน

อัพเดต โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือน ais fixxy 10Mbps.และ 20Mbps.ปี2021 รีวิว รายละเอียด พร้อมวิธีสมัคร


Fixxy โปรรายเดือนยอดนิยมจากAIS
วิธีสมัคร
เปิดเบอร์ใหม่ ซิมฟรี ส่งฟรี
เปลี่ยนเติมเงิน เป็นรายเดือน ใช้งานได้ทันที
ย้ายค่ายมา AIS
เต้บริการให้ฟรีทุกรายการ ไม่ต้องเดินทางไปศูนย์
โปรโมชั่นเป็นรายเดือนระบบจ่ายบิล ใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับ
ราคา 349 =10Mbps โทรนอกเครือข่าย 50 นาที
ราคา 399 =10Mbps โทรนอกเครือข่าย 200 นาที
ราคา 449 =20Mbps โทรนอกเครือข่าย นาที (แนะนำ)
ราคา 499 =20Mbps โทรนอกเครือข่าย 300 นาที
ทุกโปร เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรี ais ตลอด 24 ชม ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
+WiFi ไม่อั้น
ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป
❤️ตอนนี้ LINEหลักเพื่อนเต็ม
สนใจแอดไลน์ ไอดี taeais6395
หรือกด 👉 https://line.me/ti/p/GXX8z3zmyY
เต้ยินดีให้บริการครับ
ยินดีให้บริการครับ

อัพเดต โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือน ais fixxy 10Mbps.และ 20Mbps.ปี2021 รีวิว รายละเอียด พร้อมวิธีสมัคร

Free Fire สอนเติมแพ็กเกจรายสัปดาห์และรายเดือนแพทช์ใหม่ได้กี่เพชร !! | KAITOM KUNG


FFCTH​​ FreeFireTH FreeFireMax กิจกรรมใหม่ฟีฟาย แจกของฟรีฟีฟาย กิจกรรมฟีฟายล่าสุด สอนหาเพชรฟีฟาย แจกเพชรฟีฟาย ฟีฟายสายฟรี เติมเพชรแพ็กเกจแพทช์ใหม่ได้มากกว่า สอนเติมเพชรรายสัปดาห์และรายเดือน สอนยกเลิกแพ็กเกจรายสัปดาห์และรายเดือน
ฝากกดไลค์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป
และเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะค้า ❤️
👍🏻 กดติดตามได้ทางนี้เลย : https://www.youtube.com/channel/UCktnvhdlxNr8s8KtMk12Khw

Facebook Page : https://www.facebook.com/Kaitomkungg/?ref=pages_you_manage
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSeevk1oL/
ช่องทางการสนับสนุน
Truemoney Wallet : 0838281218
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องนี้ หวังว่าจะชอบคลิปนะค้า 🥰

Free Fire สอนเติมแพ็กเกจรายสัปดาห์และรายเดือนแพทช์ใหม่ได้กี่เพชร !! | KAITOM KUNG

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เติม เงิน ราย เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.