Home » [Update] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ศูนย์ ais ก ทม – Uptechitalia

[Update] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ศูนย์ ais ก ทม – Uptechitalia

ศูนย์ ais ก ทม: คุณกำลังดูกระทู้

custom01

การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Pfizer or Moderna Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ เอเชียทีค จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน AstraZeneca
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
    ✔️ สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          – เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64
เลือกฉีดได้เฉพาะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)

เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ตามเงื่อนไข
– ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (ได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ปรับเปลี่ยนตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)

เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
จะได้รับวัคซีนเข็ม 1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. (9.00 น.) เป็นต้นไป

เฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ดังนี้
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน

หมายเหตุ: กลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม สามารถขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน หรือดาวน์โหลด คลิก

⚕️ กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีน สามารถทำรายการได้ระหว่างศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์เอเชียทีคเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนจากศูนย์บางซื่อฯ ไปยังศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ ศูนย์เอเชียทีค จะต้องทำการยกเลิกนัดและทำรายการลงทะเบียนนัดหมายใหม่

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337

English Version

 

To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
    – If your selected location is Fashion Island or Asiatique, you will receive AstraZeneca as 3rd dose.
    – If your selected location is Bang Sue Central Vaccination Center, you will receive Pfizer or Moderna as 3rd dose (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
    ✔️ Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          – Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of AstraZeneca before 31 July 2021.
Vaccination at Bang Sue Central Vaccination Center will be Pfizer or Moderna (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)

1st dose for general public and foreigners aged 18 and over who have not yet had any vaccine.

You can select location according to terms and conditions.
– Bang Sue Central Vaccination Center (Pfizer or Moderna, Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)

See also  [Update] สีโทรศัพท์เสริมดวง สีเคสโทรศัพท์ถูกโฉลกตามวันเกิด | เลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิด - Uptechitalia

1st dose for children aged 12 – 17 years old who have not yet had any vaccine.
Get Dose 1 Pfizer + Dose 2 Pfizer from 23 Nov 2021 (9 am) onwards.

Children aged 12 – 17 years old can choose the vaccination place at these locations only.
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)

This group must be approved by parents before vaccination. Parents must sign consent document, to be requested at registration point.

⚕️ Changing location can be made between Fashion Island and Asiatique. In case of changing from Bang Sue Central Vaccination Center or changing to Bang-Sue Grand Station, you must cancel the appointment and register again.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details, call 02-0789337

[Update] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | ศูนย์ ais ก ทม – Uptechitalia

custom01

การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Pfizer or Moderna Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ เอเชียทีค จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน AstraZeneca
    – กรณีเลือกฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับเข็ม 3 เป็นวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
    ✔️ สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          – เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64
เลือกฉีดได้เฉพาะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)

เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ตามเงื่อนไข
– ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (ได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ปรับเปลี่ยนตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน (สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer)

เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
จะได้รับวัคซีนเข็ม 1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. (9.00 น.) เป็นต้นไป

เฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ดังนี้
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน

หมายเหตุ: กลุ่มเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม สามารถขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน หรือดาวน์โหลด คลิก

⚕️ กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีน สามารถทำรายการได้ระหว่างศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์เอเชียทีคเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนจากศูนย์บางซื่อฯ ไปยังศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ หรือ ศูนย์เอเชียทีค จะต้องทำการยกเลิกนัดและทำรายการลงทะเบียนนัดหมายใหม่

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337

English Version

 

To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
    – If your selected location is Fashion Island or Asiatique, you will receive AstraZeneca as 3rd dose.
    – If your selected location is Bang Sue Central Vaccination Center, you will receive Pfizer or Moderna as 3rd dose (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
    ✔️ Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          – Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

See also  [Update] เน็ต AIS ไม่ลดสปีด 49 บาท 3 วัน ความเร็ว 1 Mbps | เน็ตเอไอเอส - Uptechitalia

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of AstraZeneca before 31 July 2021.
Vaccination at Bang Sue Central Vaccination Center will be Pfizer or Moderna (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)

1st dose for general public and foreigners aged 18 and over who have not yet had any vaccine.

You can select location according to terms and conditions.
– Bang Sue Central Vaccination Center (Pfizer or Moderna, Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)  (Cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer)

1st dose for children aged 12 – 17 years old who have not yet had any vaccine.
Get Dose 1 Pfizer + Dose 2 Pfizer from 23 Nov 2021 (9 am) onwards.

Children aged 12 – 17 years old can choose the vaccination place at these locations only.
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)

This group must be approved by parents before vaccination. Parents must sign consent document, to be requested at registration point.

⚕️ Changing location can be made between Fashion Island and Asiatique. In case of changing from Bang Sue Central Vaccination Center or changing to Bang-Sue Grand Station, you must cancel the appointment and register again.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details, call 02-0789337


AIS DC – 5th floor emporium – ที่สำหรับ start up ในกทม


www.facebook.com/meetdrtanet

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

AIS DC - 5th floor emporium - ที่สำหรับ start up ในกทม

โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564


อัพเดท 11 ธันวาคม 2564
1. โปร 10Mbps ราคาพิเศษปรับเป็น 15 Mbps เปลี่ยนทั้งราคา แล้วก็รหัสในการสมัคร แต่ราคา 200 บาทตามเดิม ให้ใช้รหัสนี้แทนนะครับ 7779126002694
2. โปร 20Mbps สมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับ

โปรสำหรับเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิมของ AIS นะครับ
สำหรับเบอร์ใหม่ สามารถซื้อซิมมา ลงทะเบียน เติมเงิน แล้วก็กดรหัสสมัครตามที่แจ้งในคลิปได้เลยครับ
ส่วนวิธีย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอไอเอส ตอนนี้มีสองวิธีนะครับ
1. ย้ายที่ศูนย์เลย อันนี้ง่าย เอาซิมเก่า เอาบัตรไป แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการให้
2. ย้ายออนไลน์ด้วยตัวเอง วิธีนี้ให้เข้าไปที่ลิงค์นี้นะครับ : https://becomeaisfamily.ais.co.th/movetoaisonline
กรอกข้อมูล ทำตามขั้นตอนไปได้เลยครับ
พอได้ซิมใหม่มา สัญญาณมาก็เติมเงินแล้วกดรหัสตามในคลิปได้เลยครับ
เช็ครหัสกับราคา ล่าสุด ในเวบเราเลยครับ : https://misterfharl.com

ส่วนใครที่ต้องการเบอร์ใหม่ ซิม+โปรราคาพิเศษ ยังมีอยู่นะครับ
ซิมราคาพิเศษ พร้อมใช้เลย (รวมโปรเดือนแรกไปให้แล้ว)
dtac : โปร 20Mbps + โทรฟรี เดือนละ 299 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 334 บาท ( 6 เดือน)
dtac : โปร 10Mbps + โทรฟรี เดือนละ 200 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 235 บาท ( 15Mbps 1เดือน เดือนถัดไปปรับเป็น 10mbps 5 เดือน)
dtac : โปร 4Mbps + โทรฟรี เดือนละ 150 บาท ซิมฟรี รวมส่ง 185 บาท ( 6 เดือน)

AIS : โปร 10Mbps+โทรฟรีทุกค่าย (ซิม Mingala ) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 10Mbps (Super social) เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท (6 เดือน)
AIS : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
ของ AIS เดือนนี้ ถ้าเป็น 10Mbps ที่จะได้โทรฟรีด้วย ต้องใช้ ซิม Mingala มาสมัครเท่านั้นครับ
True : โปร 4Mbps เดือนละ 150 บาท รวมซิม รวมส่ง 220 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 15Mbps เดือนละ 200 บาท รวมซิม รวมส่ง 270 บาท ( 6 เดือน)
True : โปร 20Mbps เดือนละ 300 บาท รวมซิม รวมส่ง 370 บาท ( 6 เดือน)

See also  MIR4 EP.3 : ซื้อแพคไหนคุ้มสุด [ สอนสุ่มกาชาฟรี ] ทำได้ทุกวัน | ซื้อ แพค เก จ

ยังสั่งทางช่องเราได้อยู่นะครับ แอดไลน์มาได้เลย @misterfharl
https://lin.ee/NpQL5EO

ซิมเทพ เน็ตไม่ลดสปีด
ซิมเทพ DTAC
1. ซิมคงกระพัน เน็ตความเร็ว 10Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1590 /1ปี
2. ซิมเทพ 20Mbps เน็ตความเร็ว 20Mbps ใช้งานได้ไม่อั้น ไมลดสปีด 12 เดือน + โทรDtac ฟรี : 1890 /1ปี
3.ซิมเทพInfinity ความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่ลดสปีดตลอดปี โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1550 /ปี
4.ซิมเทพTurbo ความเร็วสูงสุด 100Mbps 60GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1590 /ปี
5. ซิมเทพธานอส ความเร็วสูงสุด 100Mbps 100GB ต่อเดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้ไปเลย 12 เดือน : 1990 /ปี
ซิมเทพ TRUE
1. ซิมเทพธอร์ เน็ตความเร็ว 10Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย : 2090 /1ปี
2. ซิม Max speed เน็ตความเร็วสูงสุด (300mbps) เดือนละ 60GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย ไม่อั้น : 1690 / 1ปี
3. ซิมเทพ Fast70 เน็ตแรงสูงสุดถึง 300Mbps เดือนละ 70GB + โทรฟรีในเครือข่าย : 1550 / ปี

ซิมเทพ AIS (12call)
1.ซิมมาราธอน เน็ตความเร็ว 10Mbps เดือนละ 100GB + โทรฟรีทุกเครือข่าย (เดือนละ 60 นาที ) + โทรฟรี AIS ครั้งละ 30 นาที (ไม่อั้น 24 ชั่วโมง): 1790 / ปี
เน้นโทรฟรี
ซิม Happy call โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย + เน็ต4mbps เดือนละ 3GB
เดือนละ 100 บาท (ใช้งานต่อเนื่องได้ 12 เดือน )

สั่งซื้อแอดไลน์มาได้ที่ Line ID : @misterfharl (https://lin.ee/NpQL5EO)
Facebook : https://www.facebook.com/MisterFharl
Fanpage : https://www.facebook.com/MisterFhal
โปรเน็ตเดือนธันวาคม

โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps 300บาท ,15Mbps 200บาท , 4Mbps 150 บาท | AIS 12CALL ธันวาคม 2564

AIS SIM2Fly ซิมโรมมิ่งสุดประหยัด


ทุกทริปต่างแดน ไม่ว่าจะทริปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป หรืออเมริกา อย่าลืมพก AIS SIM2Fly ซิมโรมมิ่งสุดประหยัดไปด้วย
ให้ทริปของคุณสนุกกว่าที่เคยกับ AIS SIM2Fly เอเชีย ออสเตรเลีย ด้วยเน็ตแรงสุดคุ้ม NonStop เต็มสปีด 4GB นาน 8 วัน แค่ 399 บาท สามารถใช้ได้ถึง 14 ประเทศสุดฮิต และ AIS SIM2Fly ยุโรป อเมริกา เน็ตแรง NonStop 3GB นาน 15 วัน เพียง 899 บาท สามารถใช้ได้ 16 ประเทศสุดฮิต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ais.co.th/roaming/sim2fly
AISSIM2Fly ไม่ใช่ลูกค้าAISก็ใช้ได้

AIS SIM2Fly ซิมโรมมิ่งสุดประหยัด

รีวิวสินค้า iPad Pro 12 9 Gen 4 2020 สีดำ 256gb Cellular Wifi ศูนย์ไทย มือสอง ราคาถูก


ขาย iPad Pro 12.9 Gen 4 2020 สีดำ 256gb Cellular Wifi เครื่องศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง
ใส่ซิมใช้งานได้ทุกเครือข่าย AIS True Dtac
Model TH
iOS 14.3
เครื่องศูนย์ไทยแท้ๆ ไม่ใช่เครื่องรีเฟอบิช หรือเครื่องเคลม เดิมๆ
สภาพมือ1 แทบไม่มีรอย ติดกระจกกันรอย เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ประกันศูนย์ หมด
การใช้งานปกติทุกอย่าง
อุปกรณ์ ครบกล่อง
เครื่องไม่เคยแกะหรือซ่อม
รีเซ็ตเครื่องได้ตลอด ไม่ติดรหัสอะไรทั้งนั้น
ราคาถูกๆ เพียง 27,900 บาท เท่านั้น ราคาสุดท้ายงดต่อรอง
หรือ ดาวน์ 14,900 บาท ผ่อน 4,390 5 เดือน
ยินดีรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ทุกธนาคาร
รับเทิร์น สินค้ารุ่นอื่นๆ เพียง line หรือ โทรสอบถามได้เลยครับ
ติดต่อสอบถาม
True: 0841405681
AIS: 0879999565
FB: www.facebook.com/ip2hands
Line : @iphone2hands (มี @)
https://line.me/ti/p/%40mqq1468i
นัดดูสินค้า BTS MRT สะพานควาย จตุจักร เซ็นทรัลลาดพร้าว
ทุกรูปถ่ายติดนามบัตรหมด รับประกัน มีสินค้าทุกชิ้น
หากไม่สะดวกมารับสินค้าด้วยตัวเองทางเรามีบริการส่ง EMS Kerry เพิ่มค่าจัดส่ง +100 เเพ็คอย่างดี ถึงปลายทางแน่นอนครับ
ใน กทม มีมอเตอร์ไซต์ ส่งถึงหน้าบ้าน ค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท เก็บเงินปลายทาง https://www.iphone2hands.com/grab
ประวัติการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ https://www.iphone2hands.com/ems
เข้าชมสินค้า iPhone iPad Samsung ตัวอื่นๆ ต่อได้ที่
Website: https://www.iphone2hands.com
Facebook: https://www.facebook.com/iphone2hands
ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC99BQ2W0wgFU0lZv8oObdLw

ให้สิทธิ์คนพร้อม ไม่รับจองปากเปล่า

รีวิวสินค้า iPad Pro 12 9 Gen 4 2020 สีดำ 256gb Cellular Wifi ศูนย์ไทย มือสอง ราคาถูก

25ศูนย์วัคซีนเอกชนกทม.ลดแออัดบางซื่อ


25ศูนย์วัคซีนเอกชนกทม.ลดแออัดบางซื่อ
ภาพความแออัดของประชาชนที่เดินทางมารอฉีดวัคซีนโควิด19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เป็นภาพที่สร้างความไม่สบายใจ เพราะหลายคนเป็นห่วงว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน จะกลายเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่ของโควิด19 ภาพของผู้สูงอายุนั่งรถเข็น ใช้ไม้เท้าประคองตัวเอง ยืนรอท่ามกลางความแออัดของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเข้ารับวัคซีน เป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ประชาชนควรมีทางเลือกที่ดีกว่า
และหนึ่งในนั้นคือการกระจายวัคซีน ไปยังจุดฉีดวัคซีนอื่นๆ ที่มีความพร้อม ลดความแออัดของประชาชนที่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งในกรุงเทพฯ มีมากถึง 25 จุด โดยหอการค้าไทยได้จัดทำไว้ร่วมกับกรุงเทพฯ เพื่อรอให้บริการประชาชนแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล มีความสามารถในการฉีดวัคซีนได้สูงสุดวันละ 8 หมื่นโดส
โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาคเอกชนรู้สึกเป็นห่วงและไม่สบายใจกับภาพของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปแออัดกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และพร้อมจะช่วยแบ่งเบาจำนวนประชาชนให้กระจายมายังศูนย์ฉีดวัคซีนของภาคเอกชนทั้ง 25 จุดในกรุงเทพฯได้ เพียงแค่รัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาให้แต่ละจุดเพิ่มเติมมากกว่าที่ผ่านมา เอกชนก็พร้อมจะดำเนินการได้ทันที เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของโควิด19 ในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนผ่าน \”ไทยร่วมใจ\” กว่า 2.4 ล้านคน แต่ในเวลานี้ยังฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้ไม่ครบ เพราะตอนนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ร่วมกับภาครัฐ ความพร้อมในการฉีดยังมีอีกมาก ขาดก็แต่วัคซีน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการรองรับการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 8 หมื่นโดสต่อวัน ทั้ง 25 จุด มั่นใจจะแบ่งเบาจำนวนประชาชนจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้มาก ลดความแออัดและยังช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกไปฉีดวัคซีนในจุดที่ใกล้บ้าน ลดการเดินทางป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และไม่ทำให้บางซื่อเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่เหมือนที่หลายฝ่ายกังวล
ภาพความแออัดของประชาชนที่เดินทางมารอฉีดวัคซีนโควิด19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เป็นภาพที่สร้างความไม่สบายใจ เพราะหลายคนเป็นห่วงว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน จะกลายเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่ของโควิด19 ภาพของผู้สูงอายุนั่งรถเข็น ใช้ไม้เท้าประคองตัวเอง ยืนรอท่ามกลางความแออัดของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเข้ารับวัคซีน เป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ประชาชนควรมีทางเลือกที่ดีกว่า
และหนึ่งในนั้นคือการกระจายวัคซีน ไปยังจุดฉีดวัคซีนอื่นๆ ที่มีความพร้อม ลดความแออัดของประชาชนที่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งในกรุงเทพฯ มีมากถึง 25 จุด โดยหอการค้าไทยได้จัดทำไว้ร่วมกับกรุงเทพฯ เพื่อรอให้บริการประชาชนแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล มีความสามารถในการฉีดวัคซีนได้สูงสุดวันละ 8 หมื่นโดส
โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาคเอกชนรู้สึกเป็นห่วงและไม่สบายใจกับภาพของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปแออัดกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และพร้อมจะช่วยแบ่งเบาจำนวนประชาชนให้กระจายมายังศูนย์ฉีดวัคซีนของภาคเอกชนทั้ง 25 จุดในกรุงเทพฯได้ เพียงแค่รัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาให้แต่ละจุดเพิ่มเติมมากกว่าที่ผ่านมา เอกชนก็พร้อมจะดำเนินการได้ทันที เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของโควิด19 ในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนผ่าน \”ไทยร่วมใจ\” กว่า 2.4 ล้านคน แต่ในเวลานี้ยังฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้ไม่ครบ เพราะตอนนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ร่วมกับภาครัฐ ความพร้อมในการฉีดยังมีอีกมาก ขาดก็แต่วัคซีน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการรองรับการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 8 หมื่นโดสต่อวัน ทั้ง 25 จุด มั่นใจจะแบ่งเบาจำนวนประชาชนจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้มาก ลดความแออัดและยังช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกไปฉีดวัคซีนในจุดที่ใกล้บ้าน ลดการเดินทางป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และไม่ทำให้บางซื่อเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่เหมือนที่หลายฝ่ายกังวล
โควิด19
วัคซีนโควิด19
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ประชาชน
เอกชน
กทม.
iNNNews
ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.มุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยจะนำเสนอข่าวต่อสังคมที่ถูกต้อง เป็นกลาง น่าเชื่อถือ ภายใต้ concept ใหม่ \”ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ ผ่าน ไอ.เอ็น.เอ็น\” (onestop service for all your daily feeds)
ผลิตและสร้างสรรค์ content ที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของประชาชนและไม่ขัดต่อศีลธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ และขยายช่องทางและโอกาสทางธุรกิจทางสื่อใหม่ๆ ทาง Online \u0026 Social Media ไม่ว่าจะเป็น website, Youtube, LINE, Facebook, Twitter และ TikTok เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นกลาง สดใหม่ ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่าน ไอ.เอ็น.เอ็น

25ศูนย์วัคซีนเอกชนกทม.ลดแออัดบางซื่อ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGame

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ศูนย์ ais ก ทม

Leave a Reply

Your email address will not be published.