Home » [Update] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | โปร เติม เงิน 12call – Uptechitalia

[Update] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | โปร เติม เงิน 12call – Uptechitalia

โปร เติม เงิน 12call: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

�� �� �� � � ��� �Թ

�� �� �� � � ��� �Թ 

���絴�ᷤ ����Թ ��Ѥ������λ��� �� happy internet ���� dtac ����Թ ��������ش ** 2564 **
���絴�ᷤ ����Ѻ�����к�����Թ�ͧ��ᷤ ��������͡����������ࡨ ��������͹ ����ѹ ����ѻ����
���絴�ᷤ HAPPY INTERNET �١����λ�����§���Թ㹫����§�͡Ѻ��Һ�ԡ��������� �硴��Ѥ��ͧ�����

���ʹ�Թ��͹��Ѥá� *101# ���͡ > ����Ѥ� > ���Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ����������

���ç�ش���� !!! ��ᷤ������ ��������������鹵�����ͧ 3 ��͹ ���Ŵʻմ !!!

���絴�ᷤ����Թ : Ẻ����絴�ᷤ�������� ��� 3 ��͹ ( 90 �ѹ )

���絴�ᷤ����Թ

����ٺ���� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 999�./90�ѹ

(����������� 1068.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� 10Mbps���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ ����������ѵ��ѵ�


���絴�ᷤ����Թ :
Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ 6 ��͹ ( 180 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 999 �/180�ѹ
(����������� 1068.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 180 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 180 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*592*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1199�/180�ѹ

(����������� 1282.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*595*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/180�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*578*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 6 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��»� 12 ��͹ ( 365 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 1599�/365�ѹ
(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 365 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 365 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*593*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/365�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*596*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 2999�/365�ѹ

(����������� 3208.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*579*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 7 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 59 �/ 7�ѹ
(����������� 63.13 �ҷ)

����絴�ᷤ 400 MB
+ ��� facebook ������

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*852*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 79 �/ 7�ѹ

(����������� 84.53 �ҷ)


����絴�ᷤ

1.5 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*623*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 99 �/ 7�ѹ

(����������� 105.93 �ҷ)


����絴�ᷤ

4 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*633*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 149 �/ 7�ѹ

(����������� 159.43 �ҷ)


����絴�ᷤ

8 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*643*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 30 �ѹ] ���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 1.5 GB
+ ��� facebook ������
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*853*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 2 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*624*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 299 �./��͹
(����������� 319.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 6 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*634*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 12 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*644*1469302#

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps

See also  รีวิว ASUS RT-AX55 เร้าเตอร์ WiFi 6 ราคาประหยัด | ซื้อ ไวไฟ

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*692*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*629*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 300 �./30�ѹ
(����������� 321.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*649*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 25 �./�ѹ
(����������� 26.75 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 1 Mbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*693*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*659*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbpsbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*696*1469302#


[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 32 �./�ѹ
(����������� 34.24 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 4 Mbps

1GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*694*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

7GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*679*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

20GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*697*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 55 �./�ѹ
(����������� 58.85 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 10 Mbps

2GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*695*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

14GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*689*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 1100�./30�ѹ
(����������� 1177 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

33GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*698*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*347*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*348*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 29 �./�ѹ
(����������� 31.03 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*377*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*378*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*379*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 31 �./�ѹ
(����������� 33.17 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*387*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

See also  เปลี่ยนเบอร์แล้วรุ่ง กำไรพุ่ง 3 เท่า โดย อ.นิติกฤตย์ | เลือกเบอร์โทรศัพท์ ais

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*388*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 650�./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*389*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 50 �./�ѹ
(����������� 53.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*397*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*398*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1110�./30�ѹ
(����������� 1187.7 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*597*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 
��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 256 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 79 �./7�ѹ
(����������� 84.53 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*75*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 249 �./30�ѹ
(����������� 266.43 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*95*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 100 �./7�ѹ
(����������� 107.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*76*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 369 �./30�ѹ
(����������� 394.83 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*96*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129 �./7�ѹ
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*77*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 500 �./30�ѹ
(����������� 535.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*97*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[���������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 229 �./7�ѹ
(����������� 245.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*78*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*98*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��] ���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 350 �./7�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 10 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*79*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]
[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�������������
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ������ �ç ���ʻմ

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129�/�ѻ����
(����������� 138.03 �ҷ)
 ����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ����� 3G+4G DTAC 1.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*913*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 399 �./��͹
(����������� 426.93 �ҷ)

See also  [NEW] ‎mPAY STATION | เติมเงิน mpay - Uptechitalia

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 3.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*914*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 5 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*915*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 799 �./��͹
(����������� 854.93 �ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 10 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*916*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1099�./��͹
(����������� 1175.93 �ҷ)

  ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 20 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*917*1469302#

[��������Թ]

** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ���������� �ء��ࡨ �Ѻ�Է�����3G���������٧�ش384Kbps �¡� *3000# ���͡
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ�������ҳ �ء��ࡨ �������3G/4G ���������٧�ش100Mbps ��ʹ���آͧ��ࡨ
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ����������� ���������3G/4G ��������100Mbps ���ú���� �������Ǩ�Ŵŧ����� 384Kbps
,128Kbps ���� 64Kbps ��鹡Ѻ��������´�ͧ����������� ����ҡ���ҧ�Ф�

 

���絴�ᷤ����Թ ����ѻ������������͹ ������֧ 23.59�. �ͧ�ѹ���ú��˹�������蹹Ф�

��Ѥ��������Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ���������ѹ��

㹺ҧ�ѹ�к� sms �ͧ��ᷤ�Ѵ��ͧ �ҡ������Ѻ sms �׹�ѹ ������ʹ�Թ�� *101# ���͡�Ф�
�ҡ�ԹŴŧ�ʴ������Ѥ������Ǥ�� ���͡� *101*4# ���͡ ���������絴�ᷤ������Է�����ҹ���

��Ѥ��������Ѻ��ͤ��� “�����¤�� �س�ѧ����Դ�� dtac/happy internet ” ����� *104*71# �����Դ����
���Ѻ sms �׹�ѹ����Դ���Թ���������º���� �Դ-�Դ����ͧ1���� ���Ǩ֧����Ѥ����� happy ����ͧ���

 

« Back

[NEW] โปรวันทรูคอล « โปร 12Call สมัครง่าย ไม่ต้องไปศูนย์ | โปร เติม เงิน 12call – Uptechitalia

Already have a WordPress.com account? Log in now.


Ep.2 AIS เติมเงิน 5 บาท รับวันใช้งาน 30 วัน (ข้ามไปดู Ep.3 ได้เลยค่ะ)


มาแล้วจ้า Ep.3 อัพเดทแล้ว
https://youtu.be/j9V9JLTM6xE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep.2 AIS เติมเงิน 5 บาท รับวันใช้งาน 30 วัน (ข้ามไปดู Ep.3 ได้เลยค่ะ)

รักเติมโปร : เส้นเล็ก [Official Audio]


facebook : http://fb.com/RsiamMusicPage
สมาชิก Deezer ฟังเพลงนี้ได้ที่ : http://bit.ly/1jvWxTi
โหลด MP3 เพลงนี้ ได้ที่ : http://bit.ly/SenLek_PrePaidLoveMP3
โหลดเพลงนี้ผ่าน iTunes ได้ที่ : http://bit.ly/SenLek_PrepaidLoveIT
โหลดเสียงรอสาย โทร 223890
เส้นเล็ก จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของวงดนตรี 5 หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง มาแบบไม่มีเส้น เป็นเด็กต่างจังหวัดที่วิ่งตามหาความฝันมาด้วยกัน ขอวัดกันด้วยฝีมือทางดนตรี ฝึกฝนหาประสบการณ์ชีวิตด้วยการเล่นดนตรีตามผับ ร้านอาหาร รับจ้างร้องเพลงตามงานทั่วไป ชอบร้องเพลงลูกทุ่งแต่นำมาร้องcoverใหม่ ร้องในสไตล์ตัวเอง ใส่ลีลาลูกเล่นโดนใจจนเข้าตาแมวมอง และเคยมาออดิชั่นทดสอบความสามารถทางดนตรีที่
อาร์สยามมาแล้ว
วันนี้โอกาสมาถึงพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในนาม \”เส้นเล็ก\” วงดนตรีที่มีสมาชิก 5 คน คือ แบงค์ หนุ่มหน้าใส เสียงเหน่อ แต่ร้องเพลงไม่เหน่อนะครับ ตำแหน่งร้องนำ , ติ หนุ่มกล้ามโต มือกีตาร์ , เอ็ม หนุ่มเจร็อก มือเบส , เติ้ล หนุ่มผู้รักดนตรีไทยเล่นได้ทุกชนิด ตำแหน่งคีย์บอร์ด , โจ้ หนุ่มมาดนิ่งสุขุม มือกลอง
และนี่คือซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของพวกเขา เพลง \”รักเติมโปร\” สีสันเพลงป๊อป สนุกสนาน น่ารัก สดใส เข้ากับความเป็นตัวเองที่ชอบความสนุก เฮฮา ครื้นเครง เนื้อหาเพลงเอาใจคนหนุ่มคนสาว
ที่กำลังมีความรัก ได้ฟังเป็นต้องขยับขา อยากเต้นตาม ร้องตาม พร้อมแล้วไปรักเติมโปรกันเลย
รักเติมโปร คำร้อง / ทำนอง : บอย เขมราฐ เรียบเรียง : เติ้ล , โจ้ เส้นเล็ก
เพลงรักกวนอารมณ์ ดนตรีสนุกสนาน แนวป๊อปทันสมัย ฟังแล้วเต้นได้ โดดได้ ตามจังหวะหัวใจที่เรียกร้อง ประสาคนมีความรัก เพิ่มสีสันด้วยท่อนแร็พสนุกๆ เกิดเป็นความมันส์แบบฉบับ \”เส้นเล็ก\” ที่ขอส่งความรักถึงแฟนเพลงทุกคนผ่านเพลงนี้ เป็นความรู้สึกดีๆที่อยากบอกรัก อยากงอนง้อ อย่างไม่กลัวเสียฟอร์ม
\”อยากโทรไปหาจัง แต่ตังค์ยังไม่เติม โปรโมชั่นเสริม โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป อยากจะ เซย์ ฮัลโหล
แต่มันโทรไม่ได้ เติมออนไลน์ มาหน่อยได้ไหม แล้วจะใช้คืน อ่ะโธ่คนดี รักเราก็ยังมีโปร ยังไม่หมดโปรสักหน่อย อย่าทำน้อยใจ…..\”

เส้นเล็ก อาร์สยาม

รักเติมโปร : เส้นเล็ก [Official Audio]

โปรเน็ตถูกๆโดนๆ เดือนละ150 ของ ais มิย.64


https://becomeaisfamily.ais.co.th/movetoaisonline?channel=acq
วิธีติดตามและหาดูคลิปย้อนหลังยูทูป
https://youtu.be/7vmOV7Bekn0

โปรเน็ตถูกๆโดนๆ เดือนละ150 ของ ais  มิย.64

เติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? – 210 วัน เพียง 30 บาท


สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการเติมวัน ais หรือต้องการเติมวันวันทูคอลเราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเองเลยนะครับ แต่จะทำยังไงให้การเติมเงินวันทูคอลของเราจะคุ้มค่าที่สุด และการเพิ่มวันใช้งาน ais และซื้อวันทูคอลจะได้ผลลัพธ์มากที่สุด แนะนำให้เพื่อนๆ ลองทำตามคลิปวิดีโอเติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? 210 วัน เพียง 30 บาท ได้เลยครับ คุ้มสุดๆอย่างแน่นอน 🙂
📌 ติดตามสอนใช้แอนดรอยด์ Android
กดเลย : http://bit.ly/BenzSupakorn
⭐️ เพื่อน ๆ สงสัยตรงไหน ⭐️
สอบถามได้ที่ \”คอมเม้นท์\” ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ
==SPECIFICATIONS==
Version : Android
Video Editing : Adobe Premiere Pro
เติมวันais ซื้อวันวันทูคอล เติมวันวันทูคอล

☎ ติดต่องาน
[email protected]
ติดตามข่าวสาร และความรู้ทางด้านไอที ได้ที่!
ทริคดี ๆ ในโทรศัพท์ : http://bit.ly/ITPhone
ทริคดี ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ : http://bit.ly/ITComTH
แจกฟรี! ความรู้เพิ่มเติม
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Word : http://bit.ly/AMCWord
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Excel : http://bit.ly/AMCExcel
[ ทริกดีๆ ] Powerpoint : http://bit.ly/AMCPowerpoint

เติมวัน ais,เติมวันวันทูคอล,เติมเงินวันทูคอล,เติมเงิน ais รายวัน,เงินแลกวัน ais,ซื้อวันเพิ่ม ais,เพิ่มวันใช้งาน ais,วิธีซื้อวัน ais,เติมซื้อวัน ais 180วัน,ซื้อวันทูคอล,เติมเงินวันทูคอลรายวัน,ais เติมวัน,ais 12callเติมวัน,วิธีเติมวัน ais,เติมวัน ais 2564,เติมวัน12call,เติมวันใช้งาน ais,แลกเงินเป็นวัน ais,เติมวัน,ซื้อวันais,เพิ่มวันais,ซื้อวันเพิ่มais,เพิ่มวันใช้งานais,วิธีซื้อวันais,เติมซื้อวันais180วัน,aisเติมวัน,ais12callเติมวัน,วิธีเติมวันais,เติมวันใช้งานais

เติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? - 210 วัน เพียง 30 บาท

โปรเน็ต ais รายวัน แบบเล่นเน็ตได้ ไม่ลดสปีด


โปรเน็ต ais รายวัน แบบเล่นเน็ตได้ ไม่ลดสปีด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.proais.com/ais1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99
ถ้าชอบฝาก
👍กดไลค์
➡️กดแชร์
📣ฝากกดติดตามช่องยูทูป\”https://www.youtube.com/channel/UCdlt8JpaKsFZj04HvC5Oqow?sub_confirmation=1

โปรเน็ต ais รายวัน แบบเล่นเน็ตได้ ไม่ลดสปีด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โปร เติม เงิน 12call

Leave a Reply

Your email address will not be published.